Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo Bethlen Gábor fejedelem nyomában


2013. július 01.

A Festum Varadinum keretében megrendezett, Kárpát-medencei középiskolások történelmi vetélkedője címet viselő verseny díjazottjai a Rákóczi Szövetség által felajánlott különdíjnak köszönhetően tanulmányi kiránduláson vettek részt, melynek tematikája követte az idei verseny témáját, amely Erdély aranykora, azaz a XVII. század, ezen belül is Bethlen Gábor uralkodása volt. Az első állomás Kolozsvár volt, ahol meglátogatták a Hintz- patikát, melynek elődjét 1573-ban létesítették, és számtalan tárgyat őriz a XVII. századból. A főtéri Szent Mihály Székesegyházban a korabeli gótika építészeti remekeit csodálták meg, majd ellátogattak a Farkas utcai templomhoz, ahol szakavatott vezetés mellett ismerkedtek meg a templom múltjával,majd megtekintették a Szabó -bástyát, melyet Bethlen Gábor fejedelem építtetett újjá.
A következő állomás a fejedelmi székhely, Gyulafehérvár volt, ahol örömmel tapasztalták azokat a nagyméretű munkálatokat, melyeknek nyomán a vár újjéled és korabeli pompájában tündököl majd. Feltették magukban a kérdést: vajon a váradi vár mikor fog ilyen mértékben megszépülni? Itt megtekintették a székesegyházat, melyet még Szent István alapított, és megismerkedtek annak történetével. Ebben a székesegyházban találhatóak Erdély nagyjainak, Martinuzzi Fráter Györgynek,Hunyadi Jánosnak és Lászlónak, Izabellának és János Zsigmondnak, és Bocskai Istvánnak síremlékei. A kirándulók fejet hajtottak Bethlen Gábor és a mártír püspök, Márton Áron síremléke előtt. A várban tett séta alkalmával megtekintették a Batthyáneumot, melyet gróf Batthyányi Ignác erdélyi püspök alapított, és amely először csillagvizsgálóként működött, majd világhírű püspöki könyvtár lett mintegy 55000 kötettel és számtalan kódexszel. Itt található többek között a legrégibb összefüggő magyar nyelvemlék, a Gyulafehérvári Sorok 1310-ből. Ellátogattak az érseki palotához és az ortodox székesegyházhoz is, ahol a román Ferdinánd királyt és Mária királynét megkoronázták 1922-ben. A kirándulás utolsó állomása Nagyenyed volt. Itt a nagyhírű kollégiumot látogatták meg, melyet Bethlen Gábor alapított Gyulafehérváron Academicum Collegium seu Gymnasium Illustre elnevezéssel, az 1622-es kolozsvári országgyűlés határozata értelmében, azzal a céllal, hogy a fiatalok a költséges külföldi egyetemek helyet itthon tanulhassanak. A kollégiumot Apafi Mihály 1662-ben Nagyenyedre helyezte át. Itt tanított többek között Pápai Páriz Ferenc, Apáczai Csere János, aki az iskola híres diákja is volt, a jelenkori ismert személyiségek közül megemlíthetjük Áprily Lajost, Berde Máriát vagy Makkai Sándort, de diákja volt a kollégiumnak Kőrösi Csoma Sándor is. A diákok, kísérő tanáraikkal, Fleisz Judittal és Apáti Tímeával, koszorút helyeztek el a kollégium udvarán nemrég felállított Bethlen Gábor -szobornál, fejet hajtva a fejedelem nagysága előtt. Köszönettel tartozunk a Rákóczi Szövetségnek, hogy támogatásával lehetővé tette ezt a kirándulást.Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában
Bethlen Gábor fejedelem nyomában

 
(c) 2024 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional