Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo Élménybeszámoló egy partiumi kirándulásról


2013. november 12.

„A világ egy könyv. Aki nem utazik, csak egy lapját olvasta.” – tartja Szent Ágoston mondása. És ezt a lapozást a Rákóczi-szövetség nagyban támogatja: legutóbb két napos kirándulást szervezve, melyen többek közt - miskolci, székelyhídi és nagyváradi diákok- iskolánk diákjai is részt vehettek Horváth Gyöngyi tanárnő kíséretében. A kirándulás során több, szemet gyönyörködtető helyet látogathattak meg: a kaplonyi templomot a benne rejlő Károlyi családi kriptával, a nagykárolyi kastélyt, Sződemeter református templomát, a híres koltói Teleki-kastélyt és végül, de nem utolsó sorban Nagybánya belvárosát és az ásvanytani múzeumot.
Az utazás a Lorántffy Zsuzsanna központ elől, reggeli elfogyasztása után indult. Az első állomás Kaplony volt. Itt, a település történelme során már többször újjáépített és gondosan rendben tartott templomot, majd a szentély mögött található Károlyi-kriptát tekintették meg. Beérve a templomba, egy szerzetestől – János barát – hallgathatták a templom és a környék történelmi áttekintését a kezdetektől napjainkig. A bemutatás után, megcsodálva a kifogástalan állapotban levő neoromán stílusú templom belterét, a vezető és a szerzetes vezetésével betekintést nyerhettek a Károlyi család több mint százötven éves, pompás családi kriptájába, ahol egy újabb felvezető és kis nézelődés után a síremlékek koszorúzása és egy csöndes megemlékezés az elhunytak emlékére következett. A tartalmas látogatás után máris folytatva útjukat, következő úticéljukhoz érkeztek: Nagykárolyba. Itt a család kastélyát látogathatta meg a csapat, melyet legutóbb pályázat keretén belül 2012-ben újítottak fel. A kastély úgy kívül, mint belül pompás látvány. A kastélyon belül körbesétálva az eredeti bútorokkal berendezett szobákat tekinthették meg, ezek közt a dolgozószobát is, melynek magas vitrinjeiben több, mint négyezer kötet található. A gyönyörűen berendezett, varázslatos szobák után a kastélyban felállított kiállításokat és a kápolnát tekinthették meg. A kastély látogatását követően egy közeli étteremben megebédelve folytatták útjukat Sződemeterre. E kicsiny faluban született Kölcsey Ferenc, majd évekre rá a magyar himnusz is. Itt a fiatalok meglátogatták a falu kis református templomát – mely éppen felujítás alatt áll -, majd Kölcsey szobrának koszorúzása után a költő tiszteletére emelt emlékmúzeumot és a ma ortodox parókián található emléktáblát tekintették meg, melyet a költő születésének kétszázadik évfordulójára készítettek. A látogatás végeztével továbbindultak Szatmárra, ahol a Szent Alajos Gimnáziumban szállt meg a csapat. Itt a szentmisén való részvétel után a vacsora következett, majd ki-ki kisebb csoportokba szerveződve elindult megszemlélni a város nyugodt, esti arcát.
Másnap továbbkelve folytatták útjukat. Az úticél a Nagybányától pár kilométerre eső Koltó és azon belül is a Teleki- kastély volt, mely a vidék egyik legkiemelkedőbb nevezetessége, mely azon túl hogy a Teleki család hétvégi házaként szolgált generációkon keresztül, helyet adott Petőfi Sándor és felesége mézesheteinek. Itt került sor Petőfi legszebb huszonnégy szerelmes versének megírására az öreg somfa alatt. Napjainkra a kastélyban Petőfi Sándor Emlékmúzeum található, a kastély kertjében pedig a világon egyedülálló egészalakos Petőfi-szobor, a magvaiból újraéledt somfa és az alatta található asztal, melyen a költő verseit írta. A múzeum körbejárása után, melyet egy tartalmas bemutató előzött meg, a kirándulók gyönyörködhedtek a kastély teraszáról is megtekinthető csodálatos tájban, mely eléjük tárult. A költő szobrának koszorúzása és az azt követő himnusz eléneklése és a csapatvezető beszéde után, majd a kastély látogatását követően, továbbindultak útjuk következő célja felé: a nagybányai ásványtani múzeumba. Itt egy gyors bemutatót követően megtekinthették a hatalmas kiállítást, melyben a környék talajában fellelhető kincsek szebbnél szebb megnyílvánulásai voltak láthatóak. A múzeumot követően a város központjának megtekintése következett, melynek keretén belül egy képkiállítást is megtekintettek a kirándulók. A nézelődést követően a csapat két autóbuszba szállt, búcsút vett ki-ki a másikától, és hazaindult.
Hazaérve úgy gondolom, mindenki beláthatta, hogy csodálatos élményekkel gazdagodott a kirándulás alatt. És hát ezúton is köszönet jár a kirándulók részéről a Rákóczi Szövetségnek, hogy támogatásával lehetővé tette ezen fantasztikus kirándulás létrejöttét.
Boros Attila, Ady Endre Líceum Nagyvárad
 
(c) 2019 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional