Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo SZACSVAY IMRÉRE EMLÉKEZTEK


2014. október 29.

A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) által szervezett Művelődés hete- Tanulás ünnepe keretében szerdán az Ady Endre Líceum könyvtártermében Szacsvay Imre - (1818-1849) megemlékezésre került sor a vértanú halálának 165.évfordulója alkalmából.

Fleisz Judit történelemtanár tartott vetítettképes előadást Nagyvárad mártír jegyzőjének életéről, tevékenységéről és kivégzéséről. Értekezését Szacsvay sokat emlegetett aláírásának bemutatásával kezdte, a tollvonással, amely később lényegében megpecsételte sorsát. Ezután életútja, szerepe az 1848. márciusi nagyváradi eseményekben és Nagyvárad első országgyűlési képviselőjének való megválasztása került előtérbe. 1849-ben a debreceni országgyűlés jegyzővé választotta, innen indult el azon az úton, amely által a hazaszeretete és a közért való tevékenysége a vesztét okozták. 1849 áprilisában szorgalmazta a Függetlenségi Nyilatkozat aláírását, annak fogalmazásában és szerkesztésében is aktív szerepet vállalt, ő olvasta fel a szövegét és írta alá, mint jegyző. A diákok érdeklődéssel figyelték a Függetlenségi Nyilatkozat díszkiadását, megszemlélve eredetiben Kossuth Lajos és Szacsvay Imre kézírását. Szacsvay sorsának alakulásában becsületessége és hazaszeretete mellett, amely nem engedte, hogy elmeneküljön a felelősségre vonás elől, illetve mások becstelensége (több árulója is akadt!) játszott döntő szerepet. 165 évvel ezelőtt 1849. október 24-én, Pesten, a mai Batthyány örökmécses környékén végezték ki. Emlékének ápolása nehezen indult, de 1870-ben közös sírba kapott helyett a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 31-es parcellájában, 1907-ben avatták fel impozáns nagyváradi szobrát, 1999-től pedig rendszeresen megemlékeznek róla különböző formában Nagyváradon és Budapesten. Az utóbbi tíz évben négy könyv is megjelent róla, egy nagyváradi általános iskola felvette a nevét és egy szobrát is felavatták. Az előadás végkövetkezetése: „Hazaszeretete, áldozatvállalása örök példakép lehet az utókor és főleg az ifjúság előtt”. Az előadás végén a jelenlévő tanulók kérdéseket kaptak az elhangzottak ból és a legjobb választ adók jutalmul megkapták Dr. Fleisz János: Egy tollvonás volt a bűne. Szacsvay Imre az Országgyűlés vértanú jegyzője című kötetét. Az előadást követően a budapesti Rákóczi Szövetség nagyváradi Ady Endre Líceumi tagozata Fleisz Judit tanárnő vezetésével az Ezredévi emléktéren elhelyezett Szacsvay- szoborhoz vonult, ahol megkoszorúzták a vértanú 1942-ben újból felállított monumentális szobrát. A megemlékezés megszervezésében közreműködött Apáti Tímea történelemtanár.

 
(c) 2023 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional