Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo Diák Értékfeltáró Klub alakult az Adyban


2015. május 27.

Diáktalálkozók a hungarikumok és a gótikus várak jegyében címmel határon átnyúló projekt indult a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum, a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola és a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola közreműködésével. A pályázatot a Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület nyújtotta be és nyerte meg.
Az együttműködés célja Nagyvárad, Gyula és Diósgyőr várainak bemutatása, egyéb városi értékeinek összegyűjtése, népszerűsítése a köznevelési intézményekben. Ennek első lépéseként mintegy 25 diák aktív részvételével az Adyban is megalakult a helyi értékfeltáró diákkör (irányító: Fazakas Gábor), melynek feladatai közé sorolható a helytörténeti és nemzeti értékek gyűjteményének összeírása, felkeresése, tanulmányozása, adatközlőkkel való riportkészítés és ezeknek a diákok munkájába való bevonása, a feltárt értékek bemutatása és népszerűsítése. Mindez kiegészül rendhagyó tanórákkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és a résztvevő iskolák kölcsönös tanulmányi kirándulásaival.
A helyi Diák Értékfeltáró Klub (DÉK) megalakulásakor a résztvevők információkat gyűjtöttek magáról a projektről, annak céljairól, fontosságáról, megismerkedtek a résztvevő társintézményekkel, Gyula, Diósgyőr és Nagyvárad váraival, igaz csak a világháló segítségével. Türelmetlenül várjuk a személyes találkozást is!


 
(c) 2019 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional