Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt


2016. március 03.

Március 3-án, csütörtök délután dr. Károly József Irenaeus tudós fizikus premontrei kanonokra emlékeztek születésének 162. évfordulója alkalmából a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban. A versenyt ezúttal is a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság és a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) kezdeményezte és az Ady Endre Líceum történelemtanára dr. Apáti Tímea szervezte meg.

A megmérettetésre hat, egyenként háromfős csapat vállalkozott az Ady Endre Középiskola, a Mihai Eminescu Országos Kollégium és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Iskolacsoport képviseletében. A zsűriben Kozma Éva, Vincze Zsolt tanárok és Makai Bölöni Judit könyvtáros foglalt helyet.
Fleisz Judit ny.történelemtanár mint az eddigi versenyek főszervezője köszöntötte a 18. alkalommal megrendezett művelődéstörténeti vetélkedő résztvevőit. Emlékeztetett arra, hogy 1999-ben kezdeményezte a Sapientia Varadiensis Alapítvány és az akkor még működő Erdélyi Múzeum Egyesület nagyváradi fiókszervezete a diákvetélkedőket és a megemlékezéseket azzal a céllal, hogy a fiatalok körében is tudatosítsák a nagyváradi jeles személyiség gazdag munkásságát és életútját. Hangsúlyozta, hogy a verseny mottója Károly Irén egy ismertté vált megállapítása: „A humanizmus emberré, a nemzeti törekvések naggyá, a szeretet vallásossá tesz”. Ez a gondolat ma is irányadó kell,hogy legyen a fiatalok számára.
Az idén is a kilencedikes középiskolás diákokat szólították meg, mert ők azok, akik most ismerkednek meg behatóbban városunk tudományos- kulturális életével és vihetik tovább nagy elődeink tiszteletét.
A többfordulós verseny során a fiatalok többek között villámkérdésekre válaszoltak, keresztrejtvényt fejtettek,puzzle-feladatot oldottak meg, valamint vetítettképes bemutatót tartottak Egy kis séta Károly József Irenaeaussal a korabeli Nagyváradon címmel. A bemutatók során felelvenedtek a XIX. század végi- XX. század eleji nagyváradi élet fontosabb momentumai, ami az oktatást, egészségügyet, közlekedést, a város modernizációját jelentette, és összefüggésben van városunk díszpolgárának tevékenységével. A hangulatos verseny végén Fejes Rudolf Anzelm Várad-hegyfoki prépost-prelátus, O. Praem. apát szólt a diákokhoz, bemutatva Károly József Irén életének és tevékenységének néhány mozzanatát, méltatva a közért tett áldozatos tevékenységét is. Kiemelte a tanulás és a tudás jelentőségét, mert ez egy olyan megszerzett érték, amit senkitől sem lehet elvenni, végül pedig különdíjjal jutalmazta az első helyezett csapat tagjait.
A bensőséges verseny végeredménye a következő: első helyen végzett, s ezzel a verseny győztese lett a Mihai Eminescu Országos Kollégium IX.H. osztályos csapata ( Kovács Csenge, Visky Miriám, Sebestyén Margareta Zsanett), második ugyancsak a Mihai Eminescu Országos Kollégium IX.I-s csapata(Csorba Panna, Czurcas Krisztina), harmadik helyen pedig a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Diósi Mária Magdolna,Dávid Róbert Erik,Atyai Ferdinánd Henrik) csapata végzett. A nyertesek munkáját könyvekkel jutalmazták. A verseny további résztvevői emléklapokat vihettek haza.
Az évenként megrendezett Károly József Irenaeus megemlékezés 2016. március 12-én, szombaton 9 órától folytatódik a nagyváradi Premontrei templomban, ahol emlékező szentmisére és a tudós premontrei kanonok síremlékének megkoszorúzására kerül majd sor.

Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt
Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt
Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt
Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt
Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt
Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt
Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt
Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt

 
(c) 2023 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional