Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo Dr. Károly József Irenaeus tudós váradi premontrei kananok életművéről tartottak vetélkedőt


2016. március 03.

Március 3-án, csütörtök délután dr. Károly József Irenaeus tudós fizikus premontrei kanonokra emlékeztek születésének 162. évfordulója alkalmából a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban. A versenyt ezúttal is a Várad-hegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság és a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) kezdeményezte és az Ady Endre Líceum történelemtanára dr. Apáti Tímea szervezte meg.

A megmérettetésre hat, egyenként háromfős csapat vállalkozott az Ady Endre Középiskola, a Mihai Eminescu Országos Kollégium és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Iskolacsoport képviseletében. A zsűriben Kozma Éva, Vincze Zsolt tanárok és Makai Bölöni Judit könyvtáros foglalt helyet.
Fleisz Judit ny.történelemtanár mint az eddigi versenyek főszervezője köszöntötte a 18. alkalommal megrendezett művelődéstörténeti vetélkedő résztvevőit. Emlékeztetett arra, hogy 1999-ben kezdeményezte a Sapientia Varadiensis Alapítvány és az akkor még működő Erdélyi Múzeum Egyesület nagyváradi fiókszervezete a diákvetélkedőket és a megemlékezéseket azzal a céllal, hogy a fiatalok körében is tudatosítsák a nagyváradi jeles személyiség gazdag munkásságát és életútját. Hangsúlyozta, hogy a verseny mottója Károly Irén egy ismertté vált megállapítása: „A humanizmus emberré, a nemzeti törekvések naggyá, a szeretet vallásossá tesz”. Ez a gondolat ma is irányadó kell,hogy legyen a fiatalok számára.
Az idén is a kilencedikes középiskolás diákokat szólították meg, mert ők azok, akik most ismerkednek meg behatóbban városunk tudományos- kulturális életével és vihetik tovább nagy elődeink tiszteletét.
A többfordulós verseny során a fiatalok többek között villámkérdésekre válaszoltak, keresztrejtvényt fejtettek,puzzle-feladatot oldottak meg, valamint vetítettképes bemutatót tartottak Egy kis séta Károly József Irenaeaussal a korabeli Nagyváradon címmel. A bemutatók során felelvenedtek a XIX. század végi- XX. század eleji nagyváradi élet fontosabb momentumai, ami az oktatást, egészségügyet, közlekedést, a város modernizációját jelentette, és összefüggésben van városunk díszpolgárának tevékenységével. A hangulatos verseny végén Fejes Rudolf Anzelm Várad-hegyfoki prépost-prelátus, O. Praem. apát szólt a diákokhoz, bemutatva Károly József Irén életének és tevékenységének néhány mozzanatát, méltatva a közért tett áldozatos tevékenységét is. Kiemelte a tanulás és a tudás jelentőségét, mert ez egy olyan megszerzett érték, amit senkitől sem lehet elvenni, végül pedig különdíjjal jutalmazta az első helyezett csapat tagjait.
A bensőséges verseny végeredménye a következő: első helyen végzett, s ezzel a verseny győztese lett a Mihai Eminescu Országos Kollégium IX.H. osztályos csapata ( Kovács Csenge, Visky Miriám, Sebestyén Margareta Zsanett), második ugyancsak a Mihai Eminescu Országos Kollégium IX.I-s csapata(Csorba Panna, Czurcas Krisztina), harmadik helyen pedig a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Diósi Mária Magdolna,Dávid Róbert Erik,Atyai Ferdinánd Henrik) csapata végzett. A nyertesek munkáját könyvekkel jutalmazták. A verseny további résztvevői emléklapokat vihettek haza.
Az évenként megrendezett Károly József Irenaeus megemlékezés 2016. március 12-én, szombaton 9 órától folytatódik a nagyváradi Premontrei templomban, ahol emlékező szentmisére és a tudós premontrei kanonok síremlékének megkoszorúzására kerül majd sor.


 
(c) 2019 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional