Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo Kirándulás Szarvasra


2016. július 12.

Kirándulás Szarvasra

Az Ady Endre Líceum vezetősége a tanári karral egyetemben úgy döntött, jó volna a fáradságos, de eredményes tanévet az iskola minden alkalmazottja számára egy rövid, de annál felejthetetlenebb tanulmányi kirándulással lezárni. A Rákóczi Szövetség tavaszi, debreceni vezetőképzőjén alakult ki a szarvasi történelem szakos kollégával az ismeretség, aki első megkeresésünkre nyitottsággal és segítőkészséggel válaszolt az ötletre. A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgató asszonya örömmel fogadta, hogy egy busznyi határon túli kolléga meglátogatná a felújított iskolát. Miután a szervezési kérdések tisztázódtak és megoldódtak (hajófoglalás, ebéd menü leközlése, stb), örömmel és sok kíváncsisággal vártuk a reggeli indulást. Az úton Szarvas felé végig jó volt a hangulat, beszélgetések, éneklések felváltva követték egymást. Magyarországi idő szerint kevéssel 10 óra után érkeztünk meg a szarvasi Evangélikus Gimnáziumhoz, ahol már nagy szeretettel vártak minket. A fogadtatás “kettősre” sikeredett: “hűvösre“, ugyanis a légkondicináló berendezések által kellemesen hűvös fogadott minket, másfelől pedig nagyon meleg és szeretetteljes a házigazdák részéről. A kedvesség másik bizonyítékát számunkra egyértelműen a terített asztalok jelentették, melyeken a helyi pálinkától a helyben készített kolbász - és tésztaféléken át sok minden kínálta magát.
Ezután következett a nemrég felújított Evangélikus Gimnázium megtekintése. Az iskoláról tudni kell, hogy 2012-től - visszatérve gyökereihez –ismét az Evangélikus Egyház fenntartása alatt áll. Jelenleg emelt szintű angol, német, biológia, matematika képzéssel, illetve művészeti szakirányú képzéssel várják a nyolcadik osztályt végzett tanulókat. Megnéztük a szaktermeket, a felszerelt fizika, kémia, biológia, informatika és nyelvlaborokat, a gazdag könyvtárt, a tornatermet, a kis konyhával ellátott tanárit, az igazgatóságot, titkárságot. Csodálatos volt látni, hogy mennyire megfér egymás mellett a régi és az új, legyenek azok taneszközök vagy a régi, szép rámájú portrék és a modern tablók.
Az iskola bemutatását a kölcsönös jókívánságok után a közös fotózás zárta.
Ezt követően az iskola történelem szakos tanárházaspárja kalauzolt tovább minket a történelmi Magyarország közepe felé, amelyet egy emlékmű jelez. A Holt-Körös partján álló emlékmű helyét - ami egy stilizált szélmalomépület - Mihálfi József gimnáziumi tanár számításai alapján jelölték ki még a múlt század végén. Az államalapítás 1000. évfordulójára emlékutat alakítottak ki ide, mely 17 stáción keresztül vezet, és 1,1 km hosszúságú. Sajnos a nagy meleg miatt mi csak az emlékhelyet csodáltuk meg. Ezután megnéztük a Holt-Körös festői környezetében 2011-ben felépült Vízi Színházat, ahová egy szépen ívelt fahídon át jutottunk el. Hétvégenként nagyformátumú zenés-táncos produkciókat láthat itt a közönség az ország színházai, valamint a határon túli magyar teatrumok előadásában. Visszafele jövet újra a Körös-part csodálatos mocsárciprusai igéztek meg bennünket, majd az átellenben lévő Bolza- kastély és annak pihenőjén nyugvó Romulus-Remus szobor. Ugyanitt, a Holt-Körös medrében, egy 10 méteres fémoszlopon áll a rézlemezből formált Ezredéves emlékmű: egy párnán a magyar korona, melyet Mihály és Gábriel arkangyal hoz I. Istvánnak, államalapító királyunkank.
Végre elérkezett az Arborétum és a Mini Magyarország megtekintése is, ugyanis kombinált jeggyel mindkettőt kedvezményesen megtekinthettük. Az Arborétum Magyarország legnagyobb parkerdője, a Szarvas-békésszentandrási-holtág partján terül el, összesen 82 hektáron. Gróf Bolza Pál a Körösök szabályozása után az 1880-as évek végén kezdte meg a növények telepítését, és mára már 1600 féle növénykülönlegességet lehet itt megcsodálni. A csodálatosabbnál csodálatosabb növények megtekintésekor kisebb csoportokra oszlottunk, ki-ki akivel és amerre akart nézelődni. A Mini Magyarország, az ország egyetlen interaktív makettparkja, az építészet magyarországi remekművei mellett a határon túli építészet kicsinyített másait is tartalmazza. Láthattuk, többek között, Déva várának, a kolozsvári Szent Mihály templomnak, a nemrég leégett és újjáépített Krasznahorka várának kicsinyített másait. Mindenkit jóérzéssel töltött el, hogy nemzetünk milyen építészeti csodákkal rendelkezik, van tehát mit megőriznünk és továbbadnunk utódainknak. A kirándulás megkoronázása a Katalin II elnevezésű sétahajón eltöltött felejthetetlen óra volt, melynek során a kapitány sok humorral és fiatalos lendülettel mutatta be a Holt-ág nevezetességeit, szépségeit.
Kellemesen elfáradva, de élményekben gazdagon, éhesen vettük az irányt a Vadászkürt vendéglő felé, ahol mindenki ízlése szerint, jó áron ehetett. A programok végeztével jó volt megállapítani, hogy mennyire fontosak a csoportban, csapatban töltött idők, tevékenységek egymás jobb és mélyebb megismerésére. Köszönjük Vad Márta igazgató asszonynak a kirándulás ötletét, a segítséget, a kollégáknak a jelenlétét és a jó humort, valamint a fogadó iskola vezetőségének a szívélyes fogadtatást. Reméljük, hogy hamarosan mi is hasonló szeretettel fogadhatjuk a szarvasiakat, illetve, hogy hasonló programokon vehetünk még részt együtt.Takács Péter, fizika szakos tanár

 
(c) 2024 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional