Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo Révkomáromiak a történelmi vetélkedõ dobogósai


2011. június 02.

Húsz, középiskolásokból álló, három-három tagú csapat –Szlovákiából, Magyarországról és Romániából – mérettetett
meg szombaton délelõtt a Szent István és kora elnevezésû kárp
át-medencei történelmi vetélkedõn. A nagyváradi Ady Endre
Líceum immár tizennegyedik alkalommal volt házigazdája a Varadinum keretében évente megrendezendõ versenynek.


A kétnapos rendezvény elsõ napján, pénteken a IX.–XII. osztályosok Szentjobbra látogattak, ahol Kurilla Gábor helybéli plébános vezetésével felkeresték az ottani apátságot, majd Draskóczy István, a budapesti ELTE professzora Szent Istvánról tartott rövid elõadást számukra.


Szombaton Tóth Márta, az Ady Endre Líceum igazgatója és Fleisz Judit aligazgató köszöntötte a versenyzõket, akik írásban és szóban adtak számot felkészültségükrõl. A versenyre – amely ettõl az évtõl a szaktárca hivatalos naptárában is szerepel – a házigazda tanintézeten kívül a váradi Mihai Eminescu
Fõgimnáziumból, a Szent László Római Katolikus Gimnáziumb
ól, a budapesti Kós Károly Kollégiumból, a Petõfi Sándor
Gimnáziumból és a szintén budapesti Szent László Gimnáziumb
ól, valamint a derecskei II. Rákóczi György Gimnáziumb
ól, a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumból, a szlovákiai
Révkomáromból, a temesvári Bartók Béla Elméleti Középiskol
ából, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból és a
szilágysomlyói Simion Bãrnuþiu Középiskolából érkeztek
részvevõk.


A tizenegy fordulós megmérettetés a kulturált szórakozás
és a tanulás keveréke volt, kiváló lehetõsége annak, hogy a diákok kamatoztassák tudásukat, és ugyanakkor megismerjenek
más fiatalokat, szokásokat. Nem csupán írásbeli feladatok
(keresztrejtvényfejtés, szövegfelismerés, puzzle stb.), hanem
villámkérdések is próbára tették a versenyzõk tudását. A legjobbak könyvjutalmakban részesültek, illetve okleveleket és
emléklapokat is kaptak.


A Szent István uralkodásának fontosabb állomásait, az
akkori kül- és belpolitikát, a gazdasági életet stb. felölelõ elm
életi és gyakorlati feladatokat az Ady- líceum történelem katedrájának pedagógusai állították össze. A zsûriben Draskóczy István, Fleisz János történész, valamint Õsz Gábor, Vincze
Zsolt és Biró Judit történelemtanárok foglaltak helyet.


A történelmi vetélkedőt a révkomáromi Selye János Gimnázium diákjai nyerték. Második helyen a váradi Ady Endre Líceum XI. B. osztálya végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Mihai Eminescu Fõgimnázium triója (IX. H., XI. H. és XI. I. osztály) került. Dicséretben részesült az Ady Endre X. D. osztálya, a budapesti Petõfi Sándor Gimnázium csapata és az Ady Endre Líceum egyik triója (IX. A., IX. F., X. D.). Ugyanakkor különdíjat kaptak a budapesti Szent László Gimnázium fiataljai. A
vetélkedőt a tanügyminisztérium, a nagyváradi önkormányzat, az Alma Mater, a Communitas és a Sapientia Varadiensis Alapítvány,
valamint a Helyi Közszállítási Vállalat támogatta.

 
(c) 2019 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional