Ady logo
AdyEndre Líceum Nagyvárad

Ady logo Iskola és múzeum


2010. november 09.Az Ady Endre Gimnázium 16 tanulója és 4 tanára (Ferkő Emilia, Estera Durne, Hibácskó Gizella, Apáti Timea), a Iosif Vulcan Tanítóképzõ és az Aurel Lazãr Elméleti Középiskolaval együtt közremüködtek a Kárpátok Eurorégió Fejlesztési Alap romániai fiókja és a nagyváradi Körösvidéki Múzeum által közösen, idén augusztusban inditott Múzeumi nevelés, az emberi értékek megõrzése elnevezésû projektbent.

A projekt célja a közgyûjtemények megismertetése, a nemzeti kultúra értékeinek átadása, a mûveltség, a tudás megszerzésére való törekvés kialakítása volt, illetve a múzeumnak mint intézménynek az elfogadtatása, megszerettetése a gyerekekkel.

A diákok az elmúlt idõszakban az iskola nevét viselõ múzeumot látogatták meg ahol Tóth János muzeológus kalauzolásával megismerkedtek az intézmény névadójának életrajzával és a közgyûjtemény rövid történetével. A diákoknak végül számítógépen (Power-Point programmal) egy képes, szöveges, összeállítást kellett készíteniük.

A projekt keretében kiadott múzeumi kiadványokat, munkafüzeteket is tesztelték, javaslatokat tettek azok kiegészítésére, majd egy tíz kérdésbõl álló tesztet is ki töltöttek. E három feladatot ért ékelték a szervezõk.

A legügyesebbek az európai számítógép-kezelési tanúsítvány(ECDL) megszerzéséhez egyegy ingyenes tanfolyamot nyertek. Az adysok közül Daczó Laura, Molnár Zsolt és Lunguy Angéla bizonyultak a legjobbaknak. A zárórendezvényt az Árkádia Gyermek- és Ifjúsági Színházban tartották meg November 9-én.


">Iskola és múzeum
</span><br/><span class=" src="letolt.php?p2=0&id=1636" />
">Iskola és múzeum
</span><br/><span class=" src="letolt.php?p2=0&id=1637" />
">Iskola és múzeum
</span><br/><span class=" src="letolt.php?p2=0&id=1638" />
">Iskola és múzeum
</span><br/><span class=" src="letolt.php?p2=0&id=1639" />
">Iskola és múzeum
</span><br/><span class=" src="letolt.php?p2=0&id=1640" />
">Iskola és múzeum
</span><br/><span class=" src="letolt.php?p2=0&id=1641" />

 
(c) 2022 Ady Endre Líceum Nagyvárad

Valid XHTML 1.0 Transitional